26/02/2024 - 9:44 PM

Lịch phát sóng Cinemax 24/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 24/10/2023

00:00:00SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
01:50:00THE CONTRACTOR : NHÀ THẦU QUÂN SỰ
03:30:00THE GRUDGE 2 : HẬN THÙ PHẦN 2
05:10:00OBLIVION : LÃNG QUÊN
07:15:00THE BROTHERS GRIMM : ANH EM NHÀ GRIMM
09:10:00SHOOTER : XẠ THỦ
11:15:00SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
13:00:00OBLIVION : LÃNG QUÊN
15:05:00ROCKET SCIENCE : KHOA HỌC TÊN LỬA
16:45:00LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
18:15:00MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
20:25:00AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
22:00:00HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG

 

Lịch phát sóng Cinemax 24/10/2023