28/06/2022 - 2:14 PM

Lịch phát sóng Cinemax 23/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 23/6/2022

01:05:00 JONAH HEX
02:30:00 TALES FROM THE HOOD 3 : NHỮNG CHUYỆN KỂ TỪ KHU PHỐ PHẦN 3
04:10:00 BABY DRIVER : QUÁI XẾ BABY
06:00:00 CONTAGION : BỆNH DỊCH
07:50:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY ĐUỔI GAY CẤN
09:20:00 PAYCHECK : TIỀN CÔNG
11:20:00 RUSH HOUR : GIỜ CAO ĐIỂM
13:00:00 THE NUMBER 23 : CON SỐ 23
14:40:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
16:50:00 RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
18:45:00 PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
20:30:00 AREA 51 : KHU VỰC 51
22:00:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
Lịch phát sóng Cinemax 23/6/2022