22/07/2024 - 12:58 PM

Lịch phát sóng Cinemax 23/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 23/5/2024

00:20:00TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
02:15:00BALLERS S5 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 5
02:45:00BALLERS S5 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 5
03:15:00SUPER 8 : SIÊU PHẨM 8
05:10:00IN TIME : KỊP THỜI
07:00:00OBLIVION : LÃNG QUÊN
09:05:00COLLATERAL DAMAGE : TỔN THẤT NGOÀI DỰ KIẾN
10:50:00PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
12:20:00IN TIME : KỊP THỜI
14:10:00SUPER 8 : SIÊU PHẨM 8
16:05:0061* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
18:15:00THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
20:05:00TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
22:00:00COLD MOUNTAIN : NÚI LẠNH
Lịch phát sóng Cinemax 23/5/2024