26/05/2022 - 9:42 PM

Lịch phát sóng Cinemax 23/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 23/3/2022

00:05:00 THE NUMBER 23 : CON SỐ 23
01:45:00 PAYCHECK : TIỀN CÔNG
03:40:00 THE LOVE GURU : QUÂN SƯ TÌNH YÊU
05:05:00 JEFF, WHO LIVES AT HOME : JEFF CHỈ THÍCH Ở NHÀ
06:30:00 THE NUMBER 23 : CON SỐ 23
08:10:00 PAYCHECK : TIỀN CÔNG
10:05:00 THE USUAL SUSPECTS : NHỮNG NGHI PHẠM THÔNG THƯỜNG
11:50:00 ROCKY V : ROCKY PHẦN 5
13:35:00 BIG MOMMA’S HOUSE : NHÀ CỦA MẸ LỚN
15:15:00 A MIGHTY HEART : TRÁI TIM QUẢ CẢM
17:00:00 TYSON
18:50:00 WITHOUT A PADDLE: NATURE’S CALLING : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO: THIÊN NHIÊN VẪY GỌI
20:20:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
22:00:00 JONAH HEX
23:25:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
Lịch phát sóng Cinemax 23/3/2022