20/04/2024 - 11:46 AM

Lịch phát sóng Cinemax 23/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 23/2/2024

01:05:00THE RING : VÒNG TRÒN TỬ THẦN
03:00:00THE RING TWO : VÒNG TRÒN TỬ THẦN – PHẦN II
04:50:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
05:45:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
06:40:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:10:00EASTER SUNDAY : NGÀY CHỦ NHẬT PHỤC SINH
08:45:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
09:15:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
09:45:00AMERICAN SNIPER : LÍNH BẮN TỈA MỸ
11:55:00DUNKIRK
13:40:00THE PEACEMAKER : SỨ GIẢ HÒA BÌNH
15:45:00OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
17:50:00MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
19:50:00MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
22:00:00BEAST : QUÁI THÚ
23:35:00THE LAIR : Ổ QUÁI VẬT

 

Lịch phát sóng Cinemax 23/2/2024