31/01/2023 - 1:42 PM

Lịch phát sóng Cinemax 23/12/2022

Lịch phát sóng Cinemax 23/12/2022

01:40:00 PAIN AND GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
03:45:00 DUE DATE : NGÀY DỰ SINH
05:20:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
07:15:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
09:10:00 BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM
10:50:00 DUE DATE : NGÀY DỰ SINH
12:25:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
14:25:00 CHOP SHOP : CỬA HÀNG TIÊU THỤ ĐỒ ĂN CẮP
16:05:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:35:00 IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
18:25:00 THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
20:15:00 EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
22:00:00 ERASER: REBORN : NGƯỜI XÓA DẤU VẾT: TÁI SINH
23:40:00 CLEAR AND PRESENT DANGER : NGUY HIỂM HIỆN HỮU
Lịch phát sóng Cinemax 23/12/2022