02/03/2024 - 12:53 AM

Lịch phát sóng Cinemax 23/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 23/10/2023

00:20:00THE MULE : KẺ CHỞ LẬU MA TÚY
02:15:00SILICON VALLEY S5 : THUNG LŨNG SILICON S5
02:50:00THE EYE : CON MẮT
04:30:00THE GRUDGE : HẬN THÙ
06:00:00MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
07:50:00ANOTHER 48 HRS. : 48 GIỜ NỮA
09:25:00THE MULE : KẺ CHỞ LẬU MA TÚY
11:20:00THE BROTHERS GRIMM : ANH EM NHÀ GRIMM
13:15:00SHOOTER : XẠ THỦ
15:20:00O.G. : TAY XÃ HỘI ĐEN KÌ CỰU
17:05:00THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
18:30:00GET SMART : THÔNG MINH LÊN
20:25:00AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME : AUSTIN POWERS: CHÀNG ĐIỆP VIÊN YÊU TÔI
22:00:00SPLIT : ĐA NHÂN CÁCH

 

 

Lịch phát sóng Cinemax 23/10/2023