25/09/2023 - 1:14 PM

Lịch phát sóng Cinemax 22/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 22/9/2023

01:45:00 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỈ JURA
03:50:00 BLACKHAT : TIN TẶC MŨ ĐEN
06:00:00 GREEN LANTERN: BEWARE MY POWER : ĐÈN LỒNG XANH: COI CHỪNG SỨC MẠNH CỦA TA
07:30:00 BATMAN : NGƯỜI DƠI
09:35:00 BATMAN RETURNS : NGƯỜI DƠI TRỞ LẠI
11:40:00 BATMAN FOREVER : NGƯỜI DƠI: MÃI MÃI
13:45:00 BATMAN AND SUPERMAN: BATTLE OF THE SUPER SONS : NGƯỜI DƠI VÀ SIÊU NHÂN: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI C
15:05:00 CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
17:30:00 THE LEISURE CLASS : TẦNG LỚP AN NHÀN
19:00:00 THE NUTTY PROFESSOR : GIÁO SƯ KHÙNG
20:35:00 CLOVERFIELD
22:00:00 10 CLOVERFIELD LANE : SỐ 10 ĐƯỜNG CLOVERFIELD
23:45:00 THE MATRIX RELOADED : MA TRẬN: TÁI NẠP
Lịch phát sóng Cinemax 22/9/2023