6:31 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Cinemax 22/6/2021

Lịch phát sóng Cinemax 22/6/2021

00:50:00 BLOOD & CHROME : MÁU VÀ CROME
02:35:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
04:10:00 WE’RE THE MILLERS : CHÚNG TÔI LÀ NHÀ MILLERS
06:00:00 SUDDEN DEATH : CÁI CHẾT BẤT NGỜ
07:50:00 DOA: DEAD OR ALIVE : DOA: SINH TỬ CHIẾN
09:15:00 ANCHORMAN 2: THE LEGEND CONTINUES : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH 2: HUYỀN THOẠI TIẾP TỤC
11:35:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 201
12:30:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
14:10:00 THE ITALIAN JOB (2003) : PHI VỤ ITALIA
16:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 915
16:25:00 O.G. : TAY XÃ HỘI ĐEN KÌ CỰU
18:10:00 KINGPIN
20:00:00 BLACK MASS : MỐI QUAN HỆ ÁM MUỘI
22:00:00 SPECIES II : GIỐNG NÒI PHẦN 2
23:25:00 JARHEAD 3: THE SIEGE : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 3: CUỘC VÂY HÃM
Lịch phát sóng Cinemax 22/6/2021