26/05/2022 - 9:50 AM

Lịch phát sóng Cinemax 22/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 22/3/2022

00:10:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
01:35:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
03:15:00 DEATH RACE 3: INFERNO : CUỘC ĐUA TỬ THẦN PHẦN 3: HỎA NGỤC
05:00:00 GANGSTER SQUAD : BIỆT ĐỘI BÀI TRỪ TỘI PHẠM
06:50:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
08:50:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
10:30:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
11:55:00 ROCKY IV
13:30:00 MAN ON A LEDGE : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN GỜ TƯỜNG
15:10:00 BOYCOTT : TẨY CHAY
17:05:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
18:40:00 VIRTUALITY : THỰC TẠI ẢO
20:10:00 A MIGHTY HEART : TRÁI TIM QUẢ CẢM
22:00:00 TARGET NUMBER ONE : MỤC TIÊU SỐ MỘT
Lịch phát sóng Cinemax 22/3/2022