20/04/2024 - 12:10 PM

Lịch phát sóng Cinemax 22/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 22/2/2024

01:20:00SLEEPY HOLLOW : THUNG LŨNG IM LÌM
03:05:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
03:35:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
04:05:00THE GRUDGE 3 : HẬN THÙ PHẦN 3
05:40:00COP LAND : LÃNH ĐỊA CỦA CẢNH SÁT
07:25:00BLADE OF THE 47 RONIN : THANH KIẾM CỦA 47 LÃNG KHÁCH
09:10:00THE MULE : KẺ CHỞ LẬU MA TÚY
11:05:00EASTER SUNDAY : NGÀY CHỦ NHẬT PHỤC SINH
12:40:00AMERICAN SNIPER : LÍNH BẮN TỈA MỸ
14:50:00NEXT : ĐIỀU XẢY RA TIẾP THEO
16:30:00CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
18:10:00OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
20:15:00THE GAMBLER : CON BẠC
22:00:00THE VISIT : CHUYẾN VIẾNG THĂM
23:35:00THE BAD SEED RETURNS : MẦM MỐNG TỘI ÁC TRỞ LẠI

 

Lịch phát sóng Cinemax 22/2/2024