27/01/2023 - 5:46 PM

Lịch phát sóng Cinemax 22/12/2022

Lịch phát sóng Cinemax 22/12/2022

00:00:00 PAPILLON
02:15:00 THE GAMBLER : CON BẠC
04:00:00 THE NUN : ÁC QUỶ MA SƠ
05:35:00 PATRIOT GAMES : TRÒ CHƠI ÁI QUỐC
07:30:00 EXIT WOUNDS : VẾT ĐẠN XUYÊN
09:10:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
10:55:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
12:50:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
14:30:00 BOYCOTT : TẨY CHAY
16:30:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
18:10:00 PAPILLON
20:25:00 BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM
22:00:00 FOUR BROTHERS : BỐN ANH EM
23:45:00 PATRIOT GAMES : TRÒ CHƠI ÁI QUỐC
Lịch phát sóng Cinemax 22/12/2022