04/12/2023 - 11:09 PM

Lịch phát sóng Cinemax 22/11/2023

Lịch phát sóng Cinemax 22/11/2023

00:10:00THE BAD SEED RETURNS : MẦM MỐNG TỘI ÁC TRỞ LẠI
01:40:00NINJA ASSASSIN : SÁT THỦ NINJA
03:20:00SILICON VALLEY S6 : THUNG LŨNG SILICON 607
03:50:00SILICON VALLEY S6 : THUNG LŨNG SILICON 607
04:25:00ONE WAY : ĐƯỜNG MỘT CHIỀU
06:00:00NEXT : ĐIỀU XẢY RA TIẾP THEO
07:35:00ANOTHER 48 HRS. : 48 GIỜ NỮA
09:05:00THE ENFORCER : TAY SAI ĐẮC LỰC
10:30:00SILICON VALLEY S6 : THUNG LŨNG SILICON 607
11:00:00SILICON VALLEY S6 : THUNG LŨNG SILICON 607
11:35:00SHERLOCK HOLMES
13:40:00GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
15:25:00LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
16:50:00A THOUSAND WORDS : NGÀN LỜI CUỐI
18:20:00THE NUTTY PROFESSOR : GIÁO SƯ KHÙNG
19:55:00PROMETHEUS
22:00:00FORTRESS : PHÁO ĐÀI
23:40:00FORTRESS: SNIPER’S EYE : PHÁO ĐÀI: ĐÔI MẮT CỦA XẠ THỦ

 

Lịch phát sóng Cinemax 22/11/2023