25/09/2023 - 2:02 PM

Lịch phát sóng Cinemax 21/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 21/9/2023

01:20:00 OUIJA : BẢNG CẦU CƠ
02:50:00 THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
04:50:00 PROMETHEUS
06:50:00 LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
08:40:00 LIVE BY NIGHT : LUẬT NGẦM
10:45:00 THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
12:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
13:10:00 PROMETHEUS
15:15:00 LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
16:40:00 TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
18:00:00 CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
20:25:00 THE NUTTY PROFESSOR : GIÁO SƯ KHÙNG
22:00:00 CLOVERFIELD
23:30:00 THE MATRIX : MA TRẬN
Lịch phát sóng Cinemax 21/9/2023