07/10/2022 - 5:32 PM

Lịch phát sóng Cinemax 21/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 21/9/2022

00:05:00 CRADLE 2 THE GRAVE : VÀO SINH RA TỬ
01:50:00 ROBOCOP 3 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 3
03:40:00 CLEAR AND PRESENT DANGER : NGUY HIỂM HIỆN HỮU
06:00:00 VAN HELSING
08:10:00 DARK SHADOWS : LỜI NGUYỀN BÓNG ĐÊM
10:05:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
10:35:00 PAYCHECK : TIỀN CÔNG
12:35:00 TROY : THÀNH TROY
15:15:00 TYSON
17:05:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
18:45:00 HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
20:25:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
22:00:00 ANNA
23:55:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
Lịch phát sóng Cinemax 21/9/2022