27/11/2022 - 1:58 AM

Lịch phát sóng Cinemax 21/7/2022

Lịch phát sóng Cinemax 21/7/2022

01:40:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
03:45:00 DRAG ME TO HELL : LÔI TÔI XUỐNG ĐỊA NGỤC
05:20:00 DANCE FLICK : BỘ PHIM VỀ HIPHOP
06:45:00 G.I. JOE 2: RETALIATION : G.I. JOE 2: BÁO THÙ
08:35:00 PATRIOT GAMES : TRÒ CHƠI ÁI QUỐC
10:35:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
12:40:00 RONIN : LÃNG KHÁCH
14:40:00 BOYCOTT : TẨY CHAY
16:40:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
18:20:00 DICKIE ROBERTS-FORMER CHILD STAR : DICKIE ROBERTS: CỰU NGÔI SAO NHÍ
20:00:00 U-571 : TÀU NGẦM U-571
22:00:00 ROMEO MUST DIE : ROMEO PHẢI CHẾT
23:55:00 RUSH HOUR : GiỜ CAO ĐIỂM
Lịch phát sóng Cinemax 21/7/2022