20/04/2024 - 11:35 AM

Lịch phát sóng Cinemax 21/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 21/3/2024

00:15:00THE DEVIL’S ADVOCATE : LUẬT SƯ CỦA QUỶ
02:35:00JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
03:05:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
03:35:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
05:10:00STOP-LOSS : GIA HẠN QUÂN DỊCH
07:00:00SYRIANA
09:10:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
09:40:00BLOOD DIAMOND : KIM CƯƠNG MÁU
12:00:00DRAGON: THE BRUCE LEE STORY : RỒNG: CUỘC ĐỜI LÍ TiỂU LONG
14:00:00STOP-LOSS : GIA HẠN QUÂN DỊCH
15:50:00WARM SPRINGS : SUỐI NƯỚC NÓNG
17:50:00BOYCOTT : TẨY CHAY
19:50:00MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
22:00:00MISSION: IMPOSSIBLE ROGUE NATION : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: TỔ CHỨC BÍ HIỂM
Lịch phát sóng Cinemax 21/3/2024