27/05/2022 - 6:26 AM

Lịch phát sóng Cinemax 21/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 21/3/2022

01:15:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN, PART TWO : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 2
02:40:00 GET RICH OR DIE TRYIN’ : TRỞ NÊN GIÀU CÓ HAY CHẾT TRONG NGHÈO TÚNG
04:35:00 DANCE FLICK : BỘ PHIM VỀ HIPHOP
06:00:00 ROMEO IS BLEEDING : ROMEO RỚM MÁU
07:45:00 BAD BOYS FOR LIFE : TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
09:45:00 GET RICH OR DIE TRYIN’ : TRỞ NÊN GIÀU CÓ HAY CHẾT TRONG NGHÈO TÚNG
11:45:00 ROCKY III
13:25:00 BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
15:00:00 TIMELINE : TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
16:55:00 BOYCOTT : TẨY CHAY
18:55:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
20:30:00 VIRTUALITY : THỰC TẠI ẢO
22:00:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
Lịch phát sóng Cinemax 21/3/2022