23/04/2024 - 9:56 PM

Lịch phát sóng Cinemax 21/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 21/2/2024

01:40:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
02:40:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
03:35:00THE GRUDGE 2 : HẬN THÙ PHẦN 2
05:20:00IN TIME : KỊP THỜI
07:10:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
08:10:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
09:05:00OCEAN’S ELEVEN : HỘI 11 CỦA OCEAN
11:00:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
11:25:00PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
12:55:00IN TIME : KỊP THỜI
14:45:00RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
16:40:00THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TRUMAN
18:25:00CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
20:05:00THE MULE : KẺ CHỞ LẬU MA TÚY
22:00:00THE GAMBLER : CON BẠC
23:45:00THE OFFERING : TẾ PHẨM

 

Lịch phát sóng Cinemax 21/2/2024