26/02/2024 - 8:37 PM

Lịch phát sóng Cinemax 21/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 21/10/2023

01:50:00THE RING : VÒNG TRÒN TỬ THẦN
03:45:00THE RING TWO : VÒNG TRÒN TỬ THẦN – PHẦN II
05:35:00MOONFALL : TRĂNG RƠI
07:45:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
09:45:00THE TERMINAL : GA CUỐI
11:50:00JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
13:40:00MOONFALL : TRĂNG RƠI
15:50:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:15:00SUGAR
18:05:00BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
20:15:00THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TRUMAN
22:00:00THE VISIT : CHUYẾN VIẾNG THĂM
23:35:00KING KONG (2005)

 

Lịch phát sóng Cinemax 21/10/2023