28/06/2022 - 7:24 PM

Lịch phát sóng Cinemax 20/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 20/6/2022

02:10:00 FIST FIGHT : TRẬN SO GĂNG
03:35:00 BANSHEE S2 : THỊ TRẤN BANSHEE
04:25:00 ELEKTRA
06:00:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ẢO MỘNG
07:50:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
10:05:00 DAREDEVIL
11:50:00 DUE DATE : NGÀY DỰ SINH
13:25:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
15:15:00 THE PENTAGON WARS : NHỮNG CUỘC CHIẾN Ở LẦU NĂM GÓC
16:55:00 THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
18:45:00 LATE SHIFT : CA MUỘN
20:20:00 ROCKY III
22:00:00 TROY : THÀNH TROY
Lịch phát sóng Cinemax 20/6/2022