2:45 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 20/6/2021

Lịch phát sóng Cinemax 20/6/2021

02:15:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
04:25:00 VACATION : KÌ NGHỈ
06:05:00 BRAHMS: THE BOY II : BRAHMS: CẬU BÉ PHẦN 2
07:35:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 915
08:05:00 BLUES BROTHERS 2000 : ANH EM NHÀ BLUE 2000
10:10:00 SHOOT ‘EM UP : BẮN HẾT ĐI
11:35:00 DINNER FOR SCHMUCKS : BỮA TỐI CHO NHỮNG KẺ NGỐC
13:30:00 BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 206
13:55:00 BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 207
14:30:00 BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 208
15:00:00 BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 209
15:25:00 BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 210
16:00:00 TURBULENCE : VÙNG NHIỄU ĐỘNG
17:45:00 FOR LOVE OF THE GAME : VÌ TÌNH YÊU BÓNG CHÀY
20:00:00 U-571 : TÀU NGẦM U-571
22:00:00 ELYSIUM : THIÊN ĐƯỜNG ELYSIUM
23:45:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
Lịch phát sóng Cinemax 20/6/2021