26/05/2022 - 9:05 AM

Lịch phát sóng Cinemax 20/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 20/3/2022

02:00:00 THE POSTCARD KILLINGS : ÁN MẠNG BƯU THIẾP
03:40:00 BEEF : THỊT BÒ
06:00:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
07:50:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
10:05:00 DUE DATE : NGÀY DỰ SINH
11:35:00 ROCKY II
13:30:00 ROMEO IS BLEEDING : ROMEO RỚM MÁU
15:15:00 DRILLBIT TAYLOR
16:55:00 TIMELINE : TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
18:50:00 THE CHEROKEE KID : CẬU BÉ CHEROKEE
20:25:00 FIRST BLOOD : KẺ GÂY ĐỔ MÁU
22:00:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
23:35:00 RUSH HOUR : GIỜ CAO ĐIỂM
Lịch phát sóng Cinemax 20/3/2022