23/04/2024 - 9:42 PM

Lịch phát sóng Cinemax 20/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 20/2/2024

01:10:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
01:40:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
02:05:00THE BLACK PHONE : CHIẾC ĐIỆN THOẠI ĐEN
03:45:00THE GRUDGE : HẬN THÙ
05:15:00JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
07:10:00BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
08:45:00VIRTUOSITY : BẬC THẦY
10:30:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
11:00:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
11:30:00JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
13:25:00OCEAN’S ELEVEN : HỘI 11 CỦA OCEAN
15:20:00ICEBOX : BĂNG NGỤC
16:45:00RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
18:40:00THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TRUMAN
20:25:00PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
22:00:00THE BLACK PHONE : CHIẾC ĐIỆN THOẠI ĐEN
23:45:00SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET : SWEENY TODD: GÃ CẮT TÓC NHAM HIỂM PHỐ FLEET

 

Lịch phát sóng Cinemax 20/2/2024