27/01/2023 - 6:18 PM

Lịch phát sóng Cinemax 20/12/2022

Lịch phát sóng Cinemax 20/12/2022

01:35:00 BOSS LEVEL : ĐẲNG CẤP ÔNG TRÙM
03:10:00 INFERNO : HỎA NGỤC
05:10:00 EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
06:55:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
09:30:00 PATH OF DESTRUCTION : LỘ TRÌNH HỦY DIỆT
11:00:00 PAYCHECK : TIỀN CÔNG
13:00:00 ROBOCOP 3 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 3
14:45:00 THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
17:00:00 THE GOLDEN CHILD : CẬU BÉ VÀNG
18:30:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
20:05:00 GANGSTER SQUAD : BIỆT ĐỘI BÀI TRỪ TỘI PHẠM
22:00:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
23:50:00 NEVER BACK DOWN : KHÔNG LÙI BƯỚC
Lịch phát sóng Cinemax 20/12/2022