03/12/2022 - 1:17 PM

Lịch phát sóng Cinemax 20/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 20/11/2022

00:05:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
01:35:00 TRUE BLOOD S1 : THUẦN HUYẾT 1
02:25:00 GET HARD : CỨNG RẮN LÊN
04:00:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
06:00:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
08:15:00 THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
10:15:00 JARHEAD : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ
12:15:00 MAXIMUM RIDE
13:45:00 DARKLIGHT : HẮC QUANG
15:15:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
17:15:00 THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
18:45:00 LATE SHIFT : CA MUỘN
20:25:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
22:00:00 HERCULES
23:40:00 TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÍ ỨC (2012)
Lịch phát sóng Cinemax 20/11/2022