8:55 AM - 07/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 20/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 20/10/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:05 SPECIES III
01:50 THE FOOT FIST WAY
03:10 VENOM
05:00 BEN-HUR (2016)
07:05 THE ITALIAN JOB (2003)
08:55 MIAMI VICE
11:00 TIMELINE
12:55 KNOWING
14:55 TURBULENCE
16:35 HOLLYWOOD ON SET S1
17:05 GAME CHANGE
19:00 THE EQUALIZER 2
21:00 THE BANANA SPLITS MOVIE
22:30 THE GALLOWS
23:55 BIG MOMMA’S HOUSE
Lịch phát sóng Cinemax 20/10/2021