25/09/2023 - 2:34 PM

Lịch phát sóng Cinemax 2/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 2/9/2023

00:10:00 THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
02:05:00 IN TIME : KỊP THỜI
03:55:00 PAIN AND GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
06:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
06:30:00 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
08:55:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
11:05:00 MOONFALL : TRĂNG RƠI
13:15:00 THE CORE : TRUNG TÂM TRÁI ĐẤT
15:30:00 PAPILLON
17:45:00 BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
20:00:00 THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
22:00:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
Lịch phát sóng Cinemax 2/9/2023