07/10/2022 - 9:40 PM

Lịch phát sóng Cinemax 2/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 2/9/2022

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:20 Nguy hiểm hiện hữu Suspense
03:40 Thịt bò Comedy
06:00 Những nghi phạm thông thường Drama
07:40 Anna Action
09:35 Câu chuyện về thomas crown Action-Adventure
11:20 Những cơn chấn động: đảo sâu rít Drama
13:00 Jane bất hoại
14:20 Tái kiểm phiếu Drama
16:15 Cảnh sát beverly hills phần 2 Action
18:00 Papillon Action
20:15 Tàu poseidon Action
22:00 Evan toàn năng Comedy
23:35 Đi vào cơn bão Action
Lịch phát sóng Cinemax 2/9/2022