18/08/2022 - 11:26 AM

Lịch phát sóng Cinemax 2/8/2022

Lịch phát sóng Cinemax 2/8/2022

00:10:00 INFERNO : HỎA NGỤC
02:10:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
04:10:00 THREE KINGS : BA VỊ VUA
06:00:00 GET RICH OR DIE TRYIN’ : TRỞ NÊN GIÀU CÓ HAY CHẾT TRONG NGHÈO TÚNG
07:55:00 ROMEO IS BLEEDING : ROMEO RỚM MÁU
09:40:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
11:20:00 TRUE STORY : CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
13:00:00 WRONG TURN AT TAHOE : NHẦM LẪN VỀ TAHOE
14:25:00 INDIANA JONES AND THE RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
16:20:00 THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
18:10:00 COACH CARTER : HUẤN LUYỆN VIÊN CARTER
20:25:00 GETAWAY : TRỐN CHẠY
22:00:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
23:35:00 THE INVASION : CUỘC XÂM LĂNG
Lịch phát sóng Cinemax 2/8/2022