8:43 AM - 29/09/2021

Lịch phát sóng Cinemax 2/8/2021

Lịch phát sóng Cinemax 2/8/2021

01:10:00 MORTAL KOMBAT LEGENDS: SCORPION’S REVENGE : HUYỀN THOẠI GIẢI ĐẤU SINH TỬ: BỌ CẠP BÁO THÙ
02:30:00 THE MAN WITH THE IRON FISTS : THIẾT QUYỀN NHÂN
04:05:00 TARGET NUMBER ONE : MỤC TIÊU SỐ MỘT
06:10:00 RAGE OF THE YETI : CƠN THỊNH NỘ CỦA NGƯỜI TUYẾT
07:40:00 DINNER FOR SCHMUCKS : BỮA TỐI CHO NHỮNG KẺ NGỐC
09:35:00 STAR RUNNERS : TỘI PHẠM KHÔNG GIAN
11:05:00 SMOKIN’ ACES 2: ASSASSINS’ BALL : QUÂN ÁT CHỦ BÀI 2: CUỘC CHƠI CỦA NHỮNG SÁT THỦ
12:30:00 FIRST BLOOD : KẺ GÂY ĐỔ MÁU
14:05:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
16:00:00 PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
17:45:00 KING RALPH : VUA RALPH
19:25:00 ALONG CAME A SPIDER : CON NHỆN XUẤT HIỆN
21:10:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 207
22:00:00 JARHEAD: LAW OF RETURN : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ: LUẬT HỒI HƯƠNG
23:40:00 THE SCORPION KING 3: BATTLE FOR REDEMPTION : VUA BỌ CẠP 3: CUỘC CHIẾN CHUỘC TỘI
Lịch phát sóng Cinemax 2/8/2021