7:01 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng Cinemax 2/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 2/7/2021

00:30:00 SCREAM : TIẾNG THÉT
01:40:00 ELYSIUM : THIÊN ĐƯỜNG ELYSIUM
03:25:00 HALL PASS : ĐƯỢC PHÉP TỰ DO
05:05:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 202
06:00:00 BATMAN BEGINS : NGƯỜI DƠI BẮT ĐẦU
08:15:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
10:15:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
12:15:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
14:05:00 ANNA
16:00:00 DAYLIGHT : ÁNH SÁNG BAN NGÀY
17:55:00 ROBIN HOOD
20:15:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN 2010
22:00:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
23:35:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 202
Lịch phát sóng Cinemax 2/7/2021