14/06/2024 - 6:19 AM

Lịch phát sóng Cinemax 2/6/2024

Lịch phát sóng Cinemax 2/6/2024

01:10:00BORED TO DEATH S3 : CHÁN MUỐN CHẾT 3
01:40:00INGLOURIOUS BASTERDS : NHỮNG TÊN KHỐN KHÉT TIẾNG
04:05:00DAYLIGHT : ÁNH SÁNG BAN NGÀY
05:00:00BALLERS S5 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 5
05:30:00BALLERS S5 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 5
07:00:00EASTER SUNDAY : NGÀY CHỦ NHẬT PHỤC SINH
08:35:00THE ENGLISH PATIENT : BỆNH NHÂN NGƯỜI ANH
11:10:00EYE FOR AN EYE : ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
12:50:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
15:00:00VANILLA SKY : BẦU TRỜI MÀU VANI
17:10:00THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
18:35:00PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
20:20:00CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
22:00:00CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
23:45:00BAD NEIGHBOURS 2 : HÀNG XÓM XẤU TÍNH PHẦN 2
Lịch phát sóng Cinemax 2/6/2024