20/04/2024 - 11:36 AM

Lịch phát sóng Cinemax 2/4/2024

Lịch phát sóng Cinemax 2/4/2024

01:30:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
02:05:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
02:40:00NINJA ASSASSIN : SÁT THỦ NINJA
04:15:00SLEEPY HOLLOW : THUNG LŨNG IM LÌM
06:00:00SYRIANA
08:05:00OCEAN’S ELEVEN : HỘI 11 CỦA OCEAN
10:05:00THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
11:55:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
12:30:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
13:05:00THE GOODS: LIVE HARD, SELL HARD : HÀNG HÓA: KHÓ SỐNG, KHÓ BÁN
14:25:00BOYCOTT : TẨY CHAY
16:20:00THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TRUMAN
18:05:00THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
19:55:00THE PEACEMAKER : SỨ GIẢ HÒA BÌNH
22:00:00COUPLES RETREAT : KÌ NGHỈ CHO CẶP ĐÔI
23:55:00THE CURSE OF LA LLORONA : LỜI NGUYỀN CỦA LA LLORONA
Lịch phát sóng Cinemax 2/4/2024