20/04/2024 - 11:40 AM

Lịch phát sóng Cinemax 2/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 2/3/2024

01:35:00WAR DOGS : LÁI SÚNG THỜI CHIẾN
03:30:00INGLOURIOUS BASTERDS : NHỮNG TÊN KHỐN KHÉT TIẾNG
06:00:00LIVE BY NIGHT : LUẬT NGẦM
08:10:00JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
09:40:00PUBLIC ENEMIES : KẺ THÙ CHUNG
12:00:00SWITCHBACK : ĐƯỜNG TÀU HÌNH CHỮ CHI
13:55:00KNOWING : THẤU TRIỆT
15:55:00THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
17:40:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:05:00BATMAN : NGƯỜI DƠI
20:10:00WANTED : TRUY NÃ
22:00:00KING KONG (2005)

 

 

Lịch phát sóng Cinemax 2/3/2024