08/12/2022 - 5:23 AM

Lịch phát sóng Cinemax 2/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 2/11/2022

02:00:00 TALES FROM THE HOOD 3 : NHỮNG CHUYỆN KỂ TỪ KHU PHỐ PHẦN 3
03:40:00 PAIN AND GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
05:40:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
07:30:00 2012 : NĂM 2012
10:05:00 GANGSTER SQUAD : BIỆT ĐỘI BÀI TRỪ TỘI PHẠM
11:55:00 THE NUMBER 23 : CON SỐ 23
13:30:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
15:20:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
16:55:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
18:40:00 DRILLBIT TAYLOR
20:20:00 CRADLE 2 THE GRAVE : VÀO SINH RA TỬ
22:00:00 8 MILE : PHỐ 8 MILE
23:45:00 HOT ROD : ROD NHIỆT HUYẾT
Lịch phát sóng Cinemax 2/11/2022