04/03/2024 - 3:22 AM

Lịch phát sóng Cinemax 19/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 19/9/2023

01:35:00THE CONTRACTOR : NHÀ THẦU QUÂN SỰ
03:15:00LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
05:05:00WANTED : TRUY NÃ
06:50:00JASON BOURNE
08:55:00MOONFALL : TRĂNG RƠI
11:05:00A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
13:30:00WANTED : TRUY NÃ
15:20:00EINSTEIN AND EDDINGTON : EINSTEIN VÀ EDDINGTON
16:55:00A THOUSAND WORDS : NGÀN LỜI CUỐI
18:25:00EL DIABLO
20:15:00COP LAND : XỨ CẢNH SÁT
22:00:00REPO MEN : NHỮNG KẺ ĐÒI NỢ
23:50:00FORTRESS : PHÁO ĐÀI
Lịch phát sóng Cinemax 19/9/2023