04/12/2023 - 10:32 PM

Lịch phát sóng Cinemax 19/8/2023

Lịch phát sóng Cinemax 19/8/2023

01:15:00THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỈ JURA
03:25:00OPEN WATER : NGOÀI KHƠI XA
04:45:00LETTERS TO JULIET : THƯ GỬI JULIET
06:30:00MRS. HARRIS GOES TO PARIS : BÀ HARRIS ĐẾN PARIS
08:30:00THE ENFORCER : TAY SAI ĐẮC LỰC
10:00:00MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
10:30:00MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
11:05:00THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỈ JURA
13:15:00THE LEGO BATMAN MOVIE : NGƯỜI DƠI LEGO
15:00:00MAN OF STEEL : NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÉP
17:25:00BLACK ADAM
19:30:00PUSS IN BOOTS (2011) : MÈO ĐI HIA 2011
21:00:00PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH : MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
22:45:00THE BATMAN : NGƯỜI DƠI
Lịch phát sóng Cinemax 19/8/2023