07/10/2022 - 9:57 PM

Lịch phát sóng Cinemax 19/8/2022

Lịch phát sóng Cinemax 19/8/2022

01:25:00 CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND : LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TRÍ ÓC NGUY HIỂM
03:15:00 PIRANHA 3D : CÁ PIRANHA
04:40:00 THE APPARITION : ÁC QUỶ HIỆN HÌNH
06:00:00 RUSH HOUR 2 : GiỜ CAO ĐIỂM 2
07:30:00 PAPILLON
09:50:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
11:25:00 BIG MOMMA’S HOUSE 2 : NHÀ CỦA MẸ LỚN PHẦN 2
13:05:00 PATH OF DESTRUCTION : LỘ TRÌNH HỦY DIỆT
14:35:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
16:15:00 THE LOVELY BONES : HÌNH HÀI DẤU YÊU
18:30:00 THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
20:25:00 NACHO LIBRE : NACHO TỰ DO
22:00:00 TAG : TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT
23:45:00 THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
Lịch phát sóng Cinemax 19/8/2022