03/12/2022 - 1:31 PM

Lịch phát sóng Cinemax 19/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 19/11/2022

00:10:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
02:30:00 INFERNO : HỎA NGỤC
04:30:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
06:35:00 THE NUMBER 23 : CON SỐ 23
08:10:00 OLD SCHOOL : TRƯỜNG CŨ
09:40:00 ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
11:20:00 THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
13:20:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
15:30:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
17:40:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
19:40:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
22:00:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
Lịch phát sóng Cinemax 19/11/2022