03/12/2022 - 11:57 AM

Lịch phát sóng Cinemax 19/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 19/10/2022

01:35:00 FIST FIGHT : TRẬN SO GĂNG
03:00:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
04:40:00 DEVIL : ÁC QUỶ
06:00:00 ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
07:45:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
08:15:00 PAPILLON
10:35:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
12:50:00 THE CLIENT : THÂN CHỦ
14:50:00 INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
17:05:00 THE PENTAGON WARS : NHỮNG CUỘC CHIẾN Ở LẦU NĂM GÓC
18:50:00 THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
20:15:00 DISTURBIA : VÙNG NGOẠI Ô KHÔNG YÊN TĨNH
22:00:00 CARRIERS : NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH
23:25:00 THE INVASION : CUỘC XÂM LĂNG
Lịch phát sóng Cinemax 19/10/2022