07/10/2022 - 10:52 PM

Lịch phát sóng Cinemax 18/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 18/9/2022

00:55:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
02:45:00 300: RISE OF AN EMPIRE : 300: ĐẾ CHẾ TRỖI DẬY
04:25:00 TWISTED : BIẾN THÁI
06:00:00 THE BODYGUARD : VỆ SĨ
08:10:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
08:40:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
10:30:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
11:35:00 JETT S1 : JETT 1
13:35:00 BATMAN: SOUL OF THE DRAGON : NGƯỜI DƠI: LINH HỒN CỦA RỒNG
14:55:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
16:30:00 LATE SHIFT : CA MUỘN
18:10:00 HITCH
20:05:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
22:00:00 THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT : NHANH VÀ NGUY HIỂM: RÊ ĐUÔI XE KIỂU TOKYO
23:45:00 THE PURGE: ANARCHY : NGÀY THANH TRỪNG: HỖN LOẠN
Lịch phát sóng Cinemax 18/9/2022