28/06/2022 - 1:27 PM

Lịch phát sóng Cinemax 18/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 18/6/2022

01:40:00 THE GAMBLER : CON BẠC
03:25:00 HAROLD AND KUMAR ESCAPE FROM GUANTANAMO BAY : HAROLD VÀ KUMAR THOÁT KHỎI VỊNH GUANTANAMO
05:00:00 ROCKY
07:00:00 GANGSTER SQUAD : BIỆT ĐỘI BÀI TRỪ TỘI PHẠM
08:50:00 MARCI X
10:15:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
11:40:00 ANNA
13:35:00 ROCKY IV
15:05:00 TURBULENCE : VÙNG NHIỄU ĐỘNG
16:45:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
18:20:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
20:00:00 LARA CROFT: TOMB RAIDER – THE CRADLE OF LIFE : LARA CROFT: NGƯỜI TÌM KIẾM HẦM MỘ – CÁI NÔI CỦA SỰ SỐ
22:00:00 HERCULES
23:40:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
Lịch phát sóng Cinemax 18/6/2022