25/09/2023 - 12:24 PM

Lịch phát sóng Cinemax 17/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 17/9/2023

00:10:00 BATMAN FOREVER : NGƯỜI DƠI: MÃI MÃI
02:10:00 BATMAN AND SUPERMAN: BATTLE OF THE SUPER SONS : NGƯỜI DƠI VÀ SIÊU NHÂN: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI C
03:30:00 SILICON VALLEY S4 : THUNG LŨNG SILICON MÙA 4
04:00:00 NO COUNTRY FOR OLD MEN : NGƯỜI GIÀ KHÔNG CHỐN DUNG THÂN
06:05:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
08:20:00 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỈ JURA
10:30:00 BATMAN RETURNS : NGƯỜI DƠI TRỞ LẠI
12:35:00 BATMAN FOREVER : NGƯỜI DƠI: MÃI MÃI
14:35:00 BATMAN AND SUPERMAN: BATTLE OF THE SUPER SONS : NGƯỜI DƠI VÀ SIÊU NHÂN: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI C
16:00:00 SUGAR
17:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:20:00 EVERYDAY PEOPLE : NGƯỜI QUEN
19:50:00 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
22:00:00 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
Lịch phát sóng Cinemax 17/9/2023