07/10/2022 - 10:38 PM

Lịch phát sóng Cinemax 17/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 17/9/2022

00:20:00 JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA III
01:55:00 FOUR BROTHERS : BỐN ANH EM
03:45:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
05:45:00 CARRIERS : NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH
07:10:00 I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
08:50:00 HANCOCK
10:25:00 DAREDEVIL
11:10:00 JETT S1 : JETT 1
13:10:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
15:15:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
16:50:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
18:15:00 THE HULK : NGƯỜI KHỔNG LỒ XANH
20:35:00 BATMAN: SOUL OF THE DRAGON : NGƯỜI DƠI: LINH HỒN CỦA RỒNG
22:00:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN PART ONE : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 1
23:25:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN, PART TWO : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 2
Lịch phát sóng Cinemax 17/9/2022