20/07/2024 - 5:37 PM

Lịch phát sóng Cinemax 17/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 17/5/2024

00:55:00PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
02:40:00GONE BABY GONE : CÔ BÉ MẤT TÍCH
04:30:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
05:00:00BORED TO DEATH S3 : CHÁN MUỐN CHẾT 3
05:30:00BORED TO DEATH S3 : CHÁN MUỐN CHẾT 3
06:00:00COLD MOUNTAIN : NÚI LẠNH
07:30:00BALLERS S4 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 4
09:05:00EASTER SUNDAY : NGÀY CHỦ NHẬT PHỤC SINH
10:40:00BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
13:20:00THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
15:10:00MEET JOE BLACK : GẶP JOE BLACK
18:05:00INVICTUS : BẤT KHUẤT
20:15:00PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
22:00:00THE FIRM : HÃNG LUẬT
Lịch phát sóng Cinemax 17/5/2024