26/05/2022 - 9:34 AM

Lịch phát sóng Cinemax 17/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 17/3/2022

01:25:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ẢO MỘNG
03:15:00 WELCOME TO SUDDEN DEATH : CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÁI CHẾT BẤT NGỜ
04:35:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
05:00:00 PAYCHECK : TIỀN CÔNG
06:55:00 BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
09:10:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
10:35:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ẢO MỘNG
12:25:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
14:55:00 BEVERLY HILLS COP II : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS PHẦN 2
16:40:00 BEVERLY HILLS COP III : CẢNH SÁT BEVERLY HILL PHẦN 3
18:25:00 IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
20:15:00 TREMORS: SHRIEKER ISLAND : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG: ĐẢO SÂU RÍT
22:00:00 PAYCHECK : TIỀN CÔNG
23:55:00 ANNABELLE
Lịch phát sóng Cinemax 17/3/2022