20/04/2024 - 10:55 AM

Lịch phát sóng Cinemax 17/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 17/2/2024

00:10:00THE NUN : ÁC QUỶ MA SƠ
01:50:00CRANK : KẺ LẬP DỊ
03:15:00RINGS : VÒNG TRÒN OAN NGHIỆT
05:00:00SUPER 8 : SIÊU PHẨM 8
06:55:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:25:00MOONFALL : TRĂNG RƠI
09:35:00A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
12:00:00TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: BẠI BINH PHỤC HẬN
14:30:00THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
16:10:00THE MUNSTERS : NHÀ MUNSTER
18:00:00VANILLA SKY : BẦU TRỜI MÀU VANI
20:15:00SNAKES ON A PLANE : RẮN TRÊN MÁY BAY
22:00:00MEMORY : KÍ ỨC
23:55:00THE COLD LIGHT OF DAY : ÁNH SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNG

 

Lịch phát sóng Cinemax 17/2/2024