04/03/2024 - 3:21 AM

Lịch phát sóng Cinemax 16/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 16/9/2023

00:10:00KILLERS : SÁT THỦ
01:50:00THE WORLD’S END : TẬN CÙNG THẾ GiỚI
03:40:00CLEAR AND PRESENT DANGER : NGUY HIỂM HIỆN HỮU
06:00:0048 HRS. : 48H
07:35:00ANOTHER 48 HRS. : 48 GIỜ NỮA
09:10:00THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
11:25:00KILLERS : SÁT THỦ
13:05:00THE WORLD’S END : TẬN CÙNG THẾ GiỚI
14:55:00CINEMA VERITE: THE SAGA OF AN AMERICAN FAMILY : SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH
16:25:00JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
18:00:00SUGAR
19:50:00BATMAN : NGƯỜI DƠI
22:00:00BATMAN RETURNS : NGƯỜI DƠI TRỞ LẠI
Lịch phát sóng Cinemax 16/9/2023