07/10/2022 - 4:10 PM

Lịch phát sóng Cinemax 16/8/2022

Lịch phát sóng Cinemax 16/8/2022

00:40:00 A MAN APART : NGƯỜI ĐƠN ĐỘC
02:20:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
03:50:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
06:00:00 BEVERLY HILLS COP : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS
07:40:00 PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
10:20:00 CLIFFHANGER : CHEO LEO VÁCH NÚI
12:15:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
14:25:00 IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
16:15:00 HITCH
18:15:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN CHẾT CHÓC
20:15:00 A MAN APART : NGƯỜI ĐƠN ĐỘC
22:00:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
23:55:00 TALES FROM THE HOOD 3 : NHỮNG CHUYỆN KỂ TỪ KHU PHỐ PHẦN 3
Lịch phát sóng Cinemax 16/8/2022